Výzkum a vývoj

Financované projekty

Název projektu:

Vývoj, inovace a realizace elektronických modulů výtahových systémů IV. generace

Cíle projektu:

Cílem projektu je vyvinout a realizovat novou koncepci elektronických modulů výtahových systémů IV. generace — tj. realizovat novou koncepci komunikační sběrnice včetně jednotlivých karet, která by splňovala všechny požadavky zákazníka na bezpečnost, kvalitu a ekonomiku provozu, na ekologii a splňovala také obecně platné předpisy a normy.

Tento projekt je je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát k zajištění publicity projektu
PDF, 76 kB

logo_EU_MPO.png