O nás

o_nas1.jpg

Historie

Společnost Amsoft působí v oblasti průmyslové automatizace již od roku 1992, kdy navázala na činnost svých zakládajících pracovníků, kteří pracovali v závodech automatizace velkých hutních a strojírenských podniků ostravského regiónu, a kteří zde získali značné zkušenosti ve zmíněné oblasti.

o_nas2.jpg

Současnost

Společnost Amsoft pokrývá svým zaměřením v celé šíři elektro-část problematiky řízení průmyslových procesů. Svou činnost vyvíjí ve třech, dále popsaných, základních úsecích, a to buď samostatně, nebo ve vzájemné součinnosti, kde při rozsáhlejších zakázkách dochází k vzájemné podpoře a doplňování. Vše v souladu s politikou kvality vyhlášenou vedením společnosti.

o_nas1.jpg

Přednost a síla firmy

  • důslednost a kvalitní práce, prováděné zkušenými pracovníky pracujícími v uvedených oblastech již řadu let,
  • komplexní nabídka služeb v oblasti elektro a automatizace,
  • operativnost, flexibilita, snaha a schopnost vyhovět požadavkům zákazníků,
  • spolehlivost a korektní jednání s obchodními partnery a zákazníky.
 
Technický úsek

zajišťuje zpracovávání studií, technických řešení, projektů a technických dokumentací. Technický úsek dále disponuje softwarovými pracovníky pro tvorbu programového vybavení řídicích systémů technologických úrovní i nadřazených hierarchicky uspořádaných výrobních systémů a dále pracovníky, provádějícími oživování a uvádění do provozu. Používané automatizační prostředky jsou převážně dány přáním zákazníků, jde však hlavně o systémy Simatic, Mitsubishi, Allen-Bradley, Schneider Electric, Beckhoff a.j.

techn1.jpg techn2.jpg techn3.jpg
Výrobní oddělení

provádí výrobu a dodávky prvků pro automatizaci a další el. vybavení. Jde především o rozváděče s řídicími systémy, silnoproudé rozváděče, ovládací pulty, případně kompletní vybavení obslužných pracovišť a velínů. Vše ve standardní podobě nebo v atypických provedeních dle potřeb zákazníka. Výrobní oddělení disponuje mimo výrobních kapacit v elektro oblasti i omezenými zámečnickými kapacitami. Rozsáhlejší zámečnické a strojní požadavky zajišťuje firma externě.

V uvedeném oddělení je mimo jiné prováděna sériová výroba výtahových rozváděčů včetně výroby elektronických modulů pro řízení komfortních programovatelných výtahů, provozovaných ve sběrných režimech — vyvinuto firmou Amsoft.

vyroba1.jpg vyroba2.jpg
Montážní oddělení

provádí instalace, elektromontáže, seřizování a uvádění do provozu v místech realizace zakázek. Montážní pracovníci jsou vybaveni mnohaletými zkušenostmi v oblasti elektromontážních prací v těžkých hutních, strojírenských, stavebních a jiných prostředích.

mont1.jpg mont2.jpg mont3.jpg mont4.jpg