Fotovoltaické systémy

amsoft-fotovoltaicke-systemy-FVE.jpg
 

Proč právě fotovoltaika?

 • Vytvoření referenční stavby FVE Radkovy v rámci rozšíření nabídky služeb společnosti Amsoft na oblast dodávek fotovoltaických systémů
 • Vzhledem k obecnému zaměření společnosti Amsoft do oblasti elektro je fotovoltaika příbuzný obor zapadající do spektra činnosti společnosti
 • Práce s nejnovější Hi-Tech technologií
 • Dlouhodobá investice s relativně vysokým stupněm jistoty
 • Příspěvek k boji proti globálnímu oteplování a zlepšování životního prostředí Slunce.jpg, 10kB
 • Příprava odkazu pro budoucí generace
 • Elektřina vyrobená za pomocí solárních systémů je absolutně nejčistší energie, kterou je schopen člověk vyrobit. Neprodukuje žádný hluk, jako větrné elektrárny a v neposlední řadě nepotřebuje složitou údržbu jako hydroelektrárny nebo atomová energie. Po celou dobu cca třicetileté životnosti vyžadují FV systémy minimální údržbu. Elektrárna během svého provozu neprodukuje žádný nebezpečný odpad.
 • Solární elektrárna budovaná za využití nejmodernějších technologií představuje pro investora, dodavatele, obec a region vysoce prestižní záležitost. Zúčastnění se podporou projektu přihlásí k celosvětově sdíleným hodnotám ochrany životního prostředí
↑ Nahoru

Referenční fotovoltaická elektrárna Radkovy

Základní údaje:

Provozovatel Amsoft, s. r. o.
Poloha Obec Radkovy, okres Přerov
Instalovaný výkon 210 kWp
Celkové investiční náklady 25.000.000 Kč
Plocha instalace 17 000 m2
Předpokládaná roční výroba: 232 MWh
Provozní roční náklady cca 100.000 Kč
Předpokládaný hrubý roční výnos 3.000.000 Kč
Roční úspora CO2 276 t
elektrarna-Radkovy_1.jpg, 94 kB

Stručný popis řešení:

 • Výroba el. energie je realizována prostřednictvím 1170 ks fotovoltaických panelů Suntech typu STP 180S-24/Ad o výkonu 180 Wp instalovaných z důvodu zvýšení celkového výnosu na 43 jednoosých polohovatelných stojanech vlastní konstrukce (tracky) se systémem automatického sledování pohybu slunce. Stojany jsou vybaveny centrálním řídícím systémem PLC Mitsubishi, který spolu se snímači osvitu zajistí optimální natočení panelů na slunce. Převod z DC na AC je řešen odpovídajícím počtem střídačů typu SMC 8000 Tl ESS v decentralizované konfiguraci. Pro porovnání produkce je v prostoru elektrárny instalován nepolohovatelný fixní stojan s 52ks panely a jedním střídačem SMC 8000 Tl ESS.
 • Elektrárna je připojena přes měření odebrané energie a trafostanici na distribuční soustavu
 • Řídící systém elektrárny umožňuje dálkový dohled, vizualizaci, sledování a archivaci provozních dat a sledování a archivaci případných poruchových stavů.
 • Celý objekt elektrárny je oplocen a vybaven základním zabezpečovacím a kamerovým systémem.
 • Provoz elektrárny se předpokládá celoroční, bezobslužný.
 • Předpokládána je životnost 30 let.
elektrarna-Radkovy_2.jpg, 74 kB

Práce, prováděné v rámci realizace referenční elektrárny:

 • Zpracování komplexního technického řešení,
 • provedení testovacích měření a ověřovacího provozu
 • návrh a konstrukce jednoosého natáčecího systému
 • vypracování projektů pro stavební řízení a elektrodokumentace,
 • výroba a komplexní dodávky zařízení elektrárny
 • vypracování řídícího software PLC systému a SW vizualizačního systému
 • oživení a uvedení do provozu, testy, zkoušky
 • kamerový systém a EZS
 • stožárová trafostanice 22 kV, přípojka VN
 • zpracování dat s možnosti dálkového zobrazení a ovládání přes internet

Použité technické prostředky:

 • FV panely Suntech STP 180S-24/Ad
 • střídače SMC 8000 TL ESS
 • PLC systém Mitsubishi F3U, operační panel GT1055
 • Ochrana proti přepětí Hakel
 • Pohony Siemens
 • dálkové připojení na Sunny Portal přes WebBox
 • vizualizační systém HMI/SCADA Citec
↑ Nahoru

Nabízené služby

Příprava realizace projektu

FVE-sluzby.jpg, 54 kB
 • Technické, ekonomické a organizační konzultace
 • ekonomické rozvahy
 • návrhy možných technických řešení, předběžný výběr dodavatelů
 • vyhodnocení možností financování
 • stanovení rozpočtu a harmonogramu akce
 • zpracování energetického auditu
 • podání žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě
 • geodetický a geologický průzkum lokality
 • projekční práce
 • komunikace s provozovateli sítí
 • vyřízení stavebního povolení

Realizace

 • Zemní a výkopové práce
 • FVE-prace.jpg, 15 kB
 • vybudování pomocných staveb (oplocení, příjezdová komunikace)
 • realizace trafostanice (je-li je potřeba) a vedení VN
 • stavební práce, základy, výkopy a příprava pro položení kabeláže
 • dodávka, montáž a zapojení technologie
 • oživení systému a uvedení do provozu, provedení zkoušek a testů
 • instalace dálkového dohledu, sledování a archivace provozních dat a poruchových stavů
 • dodávka a instalace zabezpečovacích systémů (EZS, kamerové systémy atd.)
 • elektrorevize
 • smlouva o připojení výrobny k DS, příprava obchodních smluv
 • podání žádosti o licenci
 • daňový servis, pojištění
 • školení obsluhy

Správa a monitoring

 • záruční a pozáruční servis, odborný dohled
 • vzdálený monitoring, sběr a archivace dat, sledování provozu přes internet, reporty
 • periodické elektrorevize a kontroly
↑ Nahoru