Výtahové aplikace

Vývoj a výroba rozvaděčů a kompletního elektro příslušenství pro řízení programovatelných výtahů v jednoduchých i sběrných režimech (1.–4. generace).

vyt1.jpg, 75kB
 
↑ Nahoru

Historie

 1. Zahájení a vývoj 1. generace

  V roce 1994 byla poprvé společnost Amsoft oslovena firmou Výtahy Ostrava. Byla zahájena jednání o případném vývoji výtahového systému postaveného přímo „na míru“ dle specifických požadavků a potřeb výtahových aplikací vycházejících z dlouhodobých zkušeností výtahových odborníků.

  Ve spolupráci s techniky firmy Výtahy Ostrava byl nakonec společnosti Amsoft vyvinutý výtahový multiprocesorový systém 1. generace s hlavním řídícím PLC systémem Mitsubishi. Po úspěšných provozních zkouškách byla zahájena sériová výroba.

  vyt2.jpg, 33kB
 2. 2. generace

  V roce 1996 byla ukončena výroba 1. generace a byla nahrazena systémem 2. generace, která využívala vylepšený systém multiplexního přenosu dat mezi hlavním řídícím systémem v rozváděči a příslušenstvím výtahu, tj. přivolávači, displeji a dalšími zařízeními

 3. 3. generace

  V průběhu roku 1999 probíhal vývoj 3. generace výtahových systémů, zásadně se lišící od předešlých generací způsobem komunikace hlavního rozvaděče s příslušenstvím, a to prostřednictvím dvoudrátové komunikační sběrnice realizované na napájecím vedení. Začátkem roku 2000 byly uvedeny do zkušebního provozu první aplikace. Po úspěšném zkušebním provozu byla ukončena výroba 2. generace a dokončen přechod na 3. generaci.

  Do dnešní doby bylo vyrobeno a nasazeno přes 2000 výtahových systémů všech generací.

 4. V současnosti probíhají vývojové práce na 4. generaci, orientované především na měničové pohony (asynchronní i synchronní) a komunikační propojení prostřednictvím CAN sběrnice. Důraz je kladen na široký sortiment příslušenství a komfortní ovládací a signalizační doplňky včetně grafických barevných displejů a hlasových výstupů. Dále je to dálkový přístup, dálkové on-line spojení s dispečinkem, monitorování provozních a poruchových stavů, případně možnost provádět dálkově změny konfigurací, vybraných režimů a vlastností výtahu pomocí GSM nebo internetem.

 
↑ Nahoru

Stručný popis řešení — systém 3. generace

vyt3.jpg, 21kB

Hlavní technické prostředky:

 • Hlavní řídící systémy PLC — Mitsubishi Melsec FX1N,
 • mikroprocesorové vybavení — Motorola, Atmel,
 • komunikační propojení — dvoudrátová komunikační sběrnice po napájecích kabelech — vyvinuto firmou Amsoft,
 • frekvenční měniče Altivar 71 Schneider Electric, Control Techniques
 • GSM LiftWatch

Základní jednotku rozváděče tvoří volně programovatelný PLC systém typu MITSUBISHI FX1N. Tento systém provádí na základě vloženého programu neustále vyhodnocování vstupních signálů a podle stavů těchto signálů pak ovládá své výstupní obvody. Vstupní signály jsou tvořeny binárními vstupy systému a komunikační linkou s procesorovou deskou S-03, která zajišťuje dvoudrátovou komunikaci se šachtovými přivolavači, kabinovou volbou s displeji a případně s dalšími prvky výtahu. Výstupní signály systému spínají přímo stykače a relé ovládacích a výkonových obvodů, cívky el. magnetů a ventilů a další obvody.

Stručný popis dvoudrátové komunikační sběrnice

Centrální řídící systém PLC Mitsubishi FX1N využívá pro sběr signálů a signalizaci dat a stavů výtahu multiprocesorový komunikační systém, složený z hlavní desky S-03 v rozvaděči, kabinové volby KV03-x v MX3, šachtových přivolávačů SP03-1 a z displejů D03. Jednotlivé prvky mezi sebou komunikují po dvouvodičové komunikační sběrnici (dále jen „dvoudrát“). Základní částí dvouvodičové komunikační sběrnice je hlavní deska S-03, která komunikuje s periferními zařízeními, tj. s kabinovou volbou a jednotlivými přivolávači a zároveň zajišťuje komunikaci se systémem PLC Mitsubishi FX1N pomocí sériové linky RS 485 připojené na programovací port uvedeného systému FX1N.

Dvoudrátová komunikační sběrnice zajišťuje multiprocesorovou komunikaci po dvou vodičích, které zároveň slouží k napájení připojených zařízení. Jednotlivá zařízení mezi sebou komunikují pomocí sériové linky mikroprocesoru, která využívá pro přenos dat dvoudrátovou sběrnici. Princip přenosu informací po dvoudrátové sběrnici spočívá v modulaci střídavého signálu s malou amplitudou na nosné stejnosměrné napětí 24V. Filtrací střídavé složky vstupního signálu a následnou stabilizací jsou vytvořena napájecí napětí pro jednotlivé obvody. Přenášená data jsou od vstupního napětí oddělena pomocí filtračních obvodů. Každý připojený systém obsahuje mikroprocesor, modulátor, demodulátor, výkonové a napájecí obvody.

Sortiment rozvaděčů:

 • VR3 — trakční výtahy
 • VRH3 — hydraulické výtahy
 • VRM3 — měničové výtahy — asynchronní pohony a synchronní bezpřevodové pohony
 • VRMB3 — měničové výtahy bez zpětné vazby
 • VRMD,T — duplexní a triplexní systémy
 • Úzké rozvaděče pro zástavbu do chodeb vedle klece

Příslušenství

 • MX3 — sdružovací a ovládací skříň na klec
 • SP03-1WD — šachtový dekodér
 • KV03 — kabinový dekodér
 • D01,02,03,04,05 — displeje
 • HM03 — hlasový modul
 • Gong
 • Dorozumívací zařízení
 • Diagnostické zařízení, servisní terminál
 • Nouzový dojezd
 • Doplňky pro invalidní výtahy

Režimy:

Nemocniční, evakuační, požární, nákladní s řidičem, bez dopravy osob, s klíčem pro přednostní volbu z kabiny, autovýtahy a další dle specifických přání provozovatele výtahu.

↑ Nahoru