Zákaznický servis

POLITIKA KVALITY

Vedení společnosti Amsoft, s.r.o. při formulování obsahu „Politiky kvality“ vychází z vizí a strategie společnosti, které reagují na analýzu současných i budoucích potřeb našich zákazníků, a z požadavků na systém managementu kvality. V této souvislosti vyhlašuje politiku kvality jako jeden ze základních pilířů podnikání:

  • Systém managementu kvality společnosti zaměřit na neustálé zlepšování organizace práce s důrazem na průběžnou optimalizaci výrobních nákladů a s cílem dosahovat neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb a dodávaných výrobků.
  • Posilovat v zaměstnancích vědomí sounáležitosti s firmou a odpovědnosti každého z nich za budování dobré pověsti firmy.
  • Podporovat a vést zaměstnance firmy k neustálému zlepšování jejich práce po stránce výkonnosti, efektivnosti a kvality, definovat problémy a společně je řešit.
  • Dosahovat v co nejširší míře spokojenosti našich zákazníků s poskytovanými službami a výrobky jak po stránce termínů plnění zakázek, tak i po stránce kvality.

Vedení společnosti se zavazuje:

  • vytvořit odpovídající zdroje personální, finanční a materiální pro naplnění této politiky kvality,
  • stanovit konkrétní cíle a úkoly týkající se kvality,
  • vytvářet podmínky k neustálému zlepšování QMS.

Ing. Jiří Uherek (CSO a jednatel společnosti)

Ing. Petr Hurník (CFO a jednatel společnosti)

Ing. Martin Hurník (COO)