Zákaznický servis

O nás

Historie, současnost, přednost a síla naší firmy.

HISTORIE

1994

Společnost Amsoft působí v oblasti průmyslové automatizace již od roku 1992, kdy navázala na činnost svých zakládajících pracovníků, kteří pracovali v závodech automatizace velkých hutních a strojírenských podniků ostravského regionu a kteří zde získali značné zkušenosti ve zmíněné oblasti.

SOUČASNOST

Aktuálně získává firma většinu zakázek v odvětví automatizace a robotizace automobilového průmyslu. Oblast průmyslové automatizace a řízení výrobních procesů považujeme za velmi dynamickou oblast, kladoucí na zúčastněné firmy značné nároky, mimo jiné hlavně na technickou a výrobní flexibilitu a operativnost. Z těchto důvodů udržuje firma Amsoft relativně nízký počet kmenových zaměstnanců se zajištěnými vazbami na tým externích pracovníků a dodavatelů. Tím si firma zachovává schopnost rychle reagovat na stále rostoucí potřeby zákazníků s použitím automatizačních prostředků, které se technicky neustále dynamicky vyvíjejí.

PŘEDNOST A SÍLA 

  • Spolehlivost a korektní jednání s obchodními partnery a zákazníky,
  • operativnost, flexibilita, snaha a schopnost vyhovět požadavkům zákazníků,
  • důslednost a kvalitní práce, prováděná zkušenými pracovníky,
  • komplexní nabídka služeb v oblasti elektro a automatizace.

V současnosti se činnost firmy odvíjí ve třech základních odděleních, které se při realizaci zakázek vzájemně podporují a doplňují.

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Zajišťuje zpracovávání studií, technických řešení, projektů a elektrotechnických dokumentací. Technické oddělení dále disponuje softwarovými pracovníky pro tvorbu programového vybavení řídicích systémů technologických úrovní i nadřazených, hierarchicky uspořádaných výrobních systémů. Dále pak pracovníky, kteří provádějí oživování a uvádění do provozu na místě u zákazníka. Používané automatizační prostředky jsou převážně dány přáním zákazníků, jde však hlavně o systémy Simatic, Mitsubishi, Schneider Electric a Beckhoff z hlediska PLC systémů a WinCC, Pro-face, Mitsubishi GOT, Citec z hlediska systémů HMI.

VÝROBNÍ ODDĚLENÍ

Provádí výrobu a dodávky prvků pro automatizaci a další elektro vybavení. Jde především o rozvaděče s řídicími systémy, silnoproudé rozvaděče, ovládací pulty, případně kompletní vybavení obslužných pracovišť a velínů. Vše ve standardní podobě nebo v atypických provedeních dle potřeb zákazníka. Výrobní oddělení disponuje mimo výrobních kapacit v elektro oblasti i omezenými zámečnickými kapacitami. Rozsáhlejší zámečnické a strojní požadavky zajišťuje firma externě. V uvedeném oddělení je mimo jiné prováděna sériová výroba výtahových rozvaděčů, včetně výroby elektronických modulů pro řízení komfortních programovatelných výtahů, provozovaných ve sběrných režimech – vyvinuto firmou Amsoft.

MONTÁŽNÍ ODDĚLENÍ

Provádí instalace, elektromontáže, seřizování a uvádění do provozu v místech realizace zakázek. Montážní pracovníci jsou vybaveni mnohaletými zkušenostmi v oblasti elektromontážních prací, zejména v automobilovém průmyslu.

Reference

TRAFIN OIL a.s. – AUTOMATICKÉ VYLÉVÁNÍ SUDŮ S OLEJEM

Společnost Amsoft byla v jednom případě generálním dodavatelem, v druhém případě dodavatelem el. části a automatizace technologie pro manipulaci a vylévání sudů s použitými jedlými ole...

Faurecia Plzeň – mezioperační buffer

Naše společnosti byla generálním dodavatelem tzv. mezioperačního zásobníku na vyrobený produkt. Základní automatizované prvky jsou dva lineární zakládače (jeřáby) a vícepatrový dopravníkový systém sl...

Faurecia USA – automatický expediční systém

Společně s naším francouzským mechanickým partnerem ATS Group jsme realizovali ve státě Kentucky expediční systém včetně automatické nakládky kamionů. Dodávali jsme celkovou automatizaci včetně montá...