Zákaznický servis

Referenční fotovoltaická elektrárna

Stručný popis řešení:

 • Výroba el. energie je realizována prostřednictvím 1170 ks fotovoltaických panelů Suntech typu STP 180S-24/Ad o výkonu 180 Wp instalovaných z důvodu zvýšení celkového výnosu na 43 jednoosých polohovatelných stojanech vlastní konstrukce (tracky) se systémem automatického sledování pohybu slunce. Stojany jsou vybaveny centrálním řídícím systémem PLC Mitsubishi, který spolu se snímači osvitu zajistí optimální natočení panelů na slunce. Převod z DC na AC je řešen odpovídajícím počtem střídačů typu SMC 8000 Tl ESS v decentralizované konfiguraci. Pro porovnání produkce je v prostoru elektrárny instalován nepolohovatelný fixní stojan s 52ks panely a jedním střídačem SMC 8000 Tl ESS.
 • Elektrárna je připojena přes měření odebrané energie a trafostanici na distribuční soustavu
 • Řídící systém elektrárny umožňuje dálkový dohled, vizualizaci, sledování a archivaci provozních dat a sledování a archivaci případných poruchových stavů.
 • Celý objekt elektrárny je oplocen a vybaven základním zabezpečovacím a kamerovým systémem.
 • Provoz elektrárny se předpokládá celoroční, bezobslužný.
 • Předpokládána je životnost 30 let.

Práce, prováděné v rámci realizace referenční elektrárny:

 • Zpracování komplexního technického řešení,
 • provedení testovacích měření a ověřovacího provozu
 • návrh a konstrukce jednoosého natáčecího systému
 • vypracování projektů pro stavební řízení a elektrodokumentace,
 • výroba a komplexní dodávky zařízení elektrárny
 • vypracování řídícího software PLC systému a SW vizualizačního systému
 • oživení a uvedení do provozu, testy, zkoušky
 • kamerový systém a EZS
 • stožárová trafostanice 22 kV, přípojka VN
 • zpracování dat s možnosti dálkového zobrazení a ovládání přes internet.

Použité technické prostředky:

 • FV panely Suntech STP 180S-24/Ad
 • střídače SMC 8000 TL ESS
 • PLC systém Mitsubishi F3U, operační panel GT1055
 • Ochrana proti přepětí Hakel
 • Pohony Siemens
 • dálkové připojení na Sunny Portal přes WebBox
 • vizualizační systém HMI/SCADA Citec.
Provozovatel
Amsoft, s. r. o.
Poloha
Obec Radkovy, okres Přerov
Instalovaný výkon
210 kWp
Celkové investiční náklady
25.000.000,-Kč
Plocha instalace
17 000 m2
Předpokládaná roční výroba
232 MWh
Roční úspora CO2
276 t